گوهر های بی رنگ نامه الکترونیک

alt

alt
بی رنگ (Colorless)
این دسته شامل گوهرهایی هستند که فاقدهر گونه رنگی می باشند و مانند آب یا شیشه شفاف و بی رنگ هستند. از مطرح ترین گوهرهای این دسته می توان به الماس، زیرکن ، کوارتز و کلسیت اشاره کرد.

alt alt alt alt
alt alt alt alt

alt

alt

alt

alt