گوهر های سیاه نامه الکترونیک

alt

alt
سیاه(Black)
این دسته شامل گوهرهایی در محدوده رنگ سیاه می باشند،که از مطرح ترین آنها می توان به اونیکس ،هماتیت (حدید)، شبق اشاره کرد.

alt alt alt alt
alt alt alt alt

alt

alt

alt

alt