گوهر های نارنجی نامه الکترونیک

alt

alt
نارنجی (Orange)
گوهرهای این دسته دارای طیف رنگی نارنجی با طول موج ٦۳۵ تا ۵۹٠ نانومتر می باشند.معمولاً عامل رنگ دهنده در اینگونه گوهرها وجود عناصر فلزی نیکل و منگنز در ترکیب شیمیایی آنها می باشداز مطرح ترین گوهرهای این دسته می توان به گارنت (اسپسارتین)، یاقوت پادپاراچا و اپال آتشین اشاره کرد.

alt

alt

alt alt
alt

alt

alt alt

alt

alt

alt

alt