گوهر های قهوه ای نامه الکترونیک

alt

alt
قهوه ای(Brown)
گوهرهای قهوه ای بدلیل رنگ خفه و بی حالشان از محبوبیت پایین تری نسبت به دیگر گوهرها برخوردارمی باشند.از گوهرهای مطرح این دسته می توان به کوارتز دودی، چشم ببری ،توپاز سلطنتی و عقیق اشاره کرد.

  • چشم ببری Tiger s-eye
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt