گوهر های صورتی نامه الکترونیک

alt

alt
صورتی (Pink)
گوهرهای این دسته در محدوده رنگ صورتی می باشند و از محبوبیت بالایی نزد خانم ها برخوردارند.معمولاً عامل رنگ دهنده در اینگونه گوهرها وجود عنصر فلزی منگنز در ترکیب شیمیایی آنها می باشد از مطرح ترین گوهرهای رنگ صورتی می توان به کوارتز صورتی، کنزیت و مورگانیت اشاره کرد.

alt alt alt alt
مروادید صورتی alt alt alt

alt

alt

alt

alt