گوهر های بنفش نامه الکترونیک

alt

alt
بنفش(Violet)
گوهرهای این دسته دارای طیف رنگی بنفش با طول موج ۴٠٠ تا ۴۵٠ نانومتر می باشند.معمولاً عامل رنگ دهنده در اینگونه گوهرها وجود عنصر فلزی وانادیوم در ترکیب شیمیایی آنها می باشد.از گوهرهای مطرح این دسته می توان به آمتیست و یاقوت بنفش اشاره کرد.

  • الماس بنفش Violet Diamond
  • یاقوت بنفش Violet Sapphire

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt